Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Ylva Hennix

Ylva HennixYlva Hennix
b. 1967
+46709281070

Ungdomars sociala lärande och kommunikation genom League of Legends.

In my media degree project at Konstfack I have written about teenage boys’ social learning in the strategy game League of Legends. I have written about how these young people communicate with each other and about the methods for acquiring knowledge that are necessary to become a really good League of Legends player. I have based my work on interviews and video recordings of four fifteen-year-old boys. These interviews have been qualitative in nature and the method has been ethnographic. I became interested in boys and their gaming worlds as I have two children of my own who have been gaming for several years, and during my work placement in schools I have begun to notice that I benefit from understanding my pupils’ gaming world and being able to adapt my art lessons around it. I had no special knowledge of strategy games but thanks to my project I have been inside the gaming world during the spring of 2014.

Ungdomars sociala lärande och kommunikation genom League of Legends.

I detta examensarbete i media på Konstfack har jag skrivit om tonårskillars sociala lärande i strategispelet League of Legends. Jag har skrivit om hur ungdomarna kommunicerar med varandra och vilka olika metoder de använder för att inskaffa kunskap som är nödvändig för att bli en riktig bra Leagaue of Legends-spelare. Jag har utgått från fyra femtonåriga killars intervjuer och filminspelningar som bas för mitt undersökningsområde. Dessa intervjuer har varit av kvalitativ form och metoden är etnografisk. Varför jag blev intresserad av killar som är inne i en spelvärld beror på att jag har två egna barn som har spelat i flera år och när jag har varit ute på VFU skolor har jag redan märkt att jag har en stor fördel av att förstå mina elevers spelvärld och kunna anpassa bildlektioner från spelvärlden. Jag hade inga nämnvärda förkunskaper inom strategispelare men tack vare min uppsats har jag varit inne i spelvärlden under våren 2014.