Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Kristian Larsson

Kristian Larsson


Kristian Larsson
b. 1982

En undersökning av hur Augmented reality upplevs inom konsten

My project is a phenomenological examination of how Augmented Reality is experienced in art. My visual design is also the basis for image eliciting in interviews with my subjects.

En undersökning av hur Augmented reality upplevs inom konsten

Mitt arbete är en fenomenologisk undersökning av hur Augmented Reality upplevs inom konsten. Min visuella gestaltning utgör också underlag för bildelicitering i intervjuerna med mina informanter.