Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Josefhine Olsson Forsström

Josefhine Olsson ForsströmJosefhine Olsson Forsström
b. 1984

Onstage - Offstage

About representations and belongings on a collision course.

Onstage - Offstage

Om representationer och tillhörigheter på kollisionskurs.