Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Cornelia Sjöbeck Sjölin

Cornelia Sjöbeck Sjölin


Cornelia Sjöbeck Sjölin
b. 1986

Hur definieras det som är värt att veta?

A study of Moderna Museet’s exhibition texts.

Hur definieras det som är värt att veta?

En studie av Moderna Museets texter i utställningar.