Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Lovisa Hammar

Lovisa Hammar


Lovisa Hammar
b. 1988

A travel in the grading scale

I’m located at an inner city high school in Stockholm, where I walk around asking the pupils who studies at the esthetical programme and if they could take part in a photoshoot. A black white board is in one of my hands. “Write something about how you feel about being graded in an esthetical subject, or what you think of grades.”

My examination during my exam work is about how high school pupils who studies at an esthetical programme apprehend to be graded in esthetical subjects. This is the formation part of my examination.

 

En resa i betygsskalan

Jag befinner mig på en innerstadsskola i Stockholm och där går jag runt och frågar elever som går på estetisk inriktning om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på att bli fotograferade. En skrivtavla finns i min ena hand. ”Skriv någonting på den som handlar om hur du känner inför att bli betygsatt i ett estetiskt ämne, eller vad du tycker du om betyg.”
Min undersökning under mitt examensarbete handlar om hur gymnasieelever som går estetiskt program uppfattar att bli betygsatta i estetiska ämnen. Detta är den gestaltande delen av min undersökning.