Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Giancarlo Monti Valdés

Giancarlo Monti Valdés


Giancarlo Monti Valdés
b. 1972

A Spot

Being one with the game.

A Spot

Att bli ett med spelet som spelas.