Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Sara Johansen

Sara Johansen


Sara Johansen
b. 1978
+460736730300

Missbrukad ungdom "giving voice to the voiceless"

An examination of how autobiographical subversion from a time associated with shame and blame can be formed and made public. How the personal can be elevated to create knowledge which can lead to change. How art can be used as an instrument to allow us to speak of things that are too difficult to speak about.

I have used the blue hour as a place, a space, a hole in time where it is possible to approach the unapproachable, comprehend the incomprehensible. The blue hour is both a refuge and a channel for experiences. Via the blue hour I make my autobiographical subversion possible.

Missbrukad ungdom "giving voice to the voiceless"

Ett undersökande i hur självbiografisk subversion från en tid kopplad till skam och skuld kan bli till och göras offentligt. Hur det personliga kan lyftas för att skapa kunskap som kan leda till förändring. Hur konst kan användas som ett verktyg för att möjliggöra berättandet av det som är för tungt att berätta.

I min gestaltning har jag använt den blå timmen som en plats, ett mellanrum, ett hål i tiden där det blir möjligt att närma sig det som inte går att närma sig, att förstå det som inte går att förstå. Den blå timmen är en tillflyktsort och samtidigt en kanal för erfarenheter. Genom den blå timmen gör jag min självbiografiska subversion möjlig.