Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Peter Nuottaniemi

Peter Nuottaniemi


Peter Nuottaniemi
b. 1970

Läromedel i bild

Learning materials have images. What learning materials can we find in images?
I examine how art teachers relate to and view learning materials in their subject.
What factors influence the choice of materials and what is considered a learning material?

Läromedel i bild

I läromedel finns det bilder. Vad finns det för läromedel i bild?
Jag undersöker hur bildlärare förhåller sig och ser på läromedel inom bildämnet.
Vilka faktorer spelar in i val av läromedel och vad ses som läromedel?