Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Julia Therén

Julia TherénJulia Therén
b. 1980
+46704540769

Things I Show With My Hands

I have looked into web-tutorials, specifically in what ways young people understands them. Identification and connotations, focus and thoughts drifting. The importance of a personal approach, but in what way? Some said the “teacher” in the video should be visible. One part of my work focuses on how hands, which are so often in focus in these videos, shows personality.

 

Det jag visar med mina händer

Min undersökning handlar instruktionsvideor, specifikt om hur ungdomar förstår dem. Igenkänning och associationer, fokus och tankar som glider iväg. Vikten av ett personligt tilltal, men på vilket sätt? Några ungdomar tyckte att “läraren” i videon skulle visa sig. I gestaltningen har jag fokuserat på hur händer, som så ofta är fokus i dessa videor, visar personlighet.