Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Emma Bengtsson

Emma BengtssonKonst för historiens skull

In my project, I analyze images that have become iconic of historical events and how art can affect history. Look at how power structures are displayed in paintings of photographs that have become iconic for political movements. I want to awaken history as a subject and highlight the strengths of art as a subject in my examination.

Connect these two subjects to show that they are more interdependent than you might think. Art as a subject has several methods and techniques that I as a teacher could use in other subject, and I intend to show this through the history subject.

I also want to show the different power structures that influence how images are created, used and perhaps angled. The aim is to make this examination into a school assignment so that students can learn more about history, art and image analysis while simultaneously hone their critical thinking. To teach students that there is no objective truth in images.

In conducting this work I must discern various patterns that the paintings are utilizing, and to personally use them in the painting I will produce. To see if I can influence history through art.

Konst för historiens skull

I mitt arbete analyserar jag bilder som blivit ikoniska för historiska händelser och hur konsten kan påverka historien. Se på vilket sätt maktstrukturer syns i målningar eller fotografier som just blivit ikoner för politiska skeden. Jag vill väcka historieämnet och lyfta fram bildämnets styrkor med min undersökning.

Sammankoppla dessa två ämnen för att visa på att de är mer beroende av varandra än vad man kan tro. Bildämnet har flera metoder och tekniker som jag som lärare skulle kunna använda mig av i andra ämnen och det ska jag försöka visa genom historieämnet.

Med undersökningen vill jag också visa på hur olika maktstrukturer ligger bakom de olika bilderna och hur en bild har skapats, använts och kanske vinklats. Syftet är att jag ska kunna göra den här undersökningen till en skoluppgift så att elever skulle kunna lära sig mer historia, konst, bildanalys och samtidigt skapa sig ett kritiskt tänkande. Att lära elever att det inte finns en objektiv sanning i bilder.

Min gestaltning i arbetet blir att hitta olika mönster som målningarna använder sig av och använda dem själv i den målning som jag sedan kommer framställa. För att se om jag kan påverka historien genom konsten.