Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Sibel Norman

Sibel NormanIMG2949

Sibel Norman
b. 1988
+46729113376

Under the Aspect of Eternity

When physical objects are made digital by memory institutions it creates changes in their materiality and context.

The word migration is used when the digital information is changed in order to become readable by more modern software. What happens to the image in the migration within the digital sphere and between the digital and the physical?

Under the Aspect of Eternity

När minnesinstitutioner digitaliserar fysiska objekt till sina arkiv sker förändringar gällande materialitet och kontext.

Ordet migrering brukar användas när digital information måste förändras för att kunna läsas av modernare program. Vad händer med bilden i migreringen inom det digitala och mellan det digitala och det fysiska?