Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


Teacher Education Program in Visual Arts • Ia Kristina Wasell

Ia Kristina Wasell


Ia Kristina Wasell
b. 1990

Jakten på Jaget

In the gap between the constructionist and essentialist views of mankind, I attempt to find myself. I turn to the diagnostics of natural science as well as to new age medium seances: all in order to answer the question “Who am I?”.

Jakten på Jaget

I glappet mellan den konstruktivistiska och den essentialistiska synen på människan, försöker jag finna mig själv. Jag vänder mig till såväl naturvetenskapens diagnostisering som nyandlighetens mediala seanser – allt för att ta kunna besvara frågan ”Vem är jag?”.