Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Håkon Meyer Stensholt

Håkon Meyer StensholtHåkon Meyer Stensholt
b. 1981

Is it possible to use sound as a form giver to create new and interesting letterforms?

Over time, the development of type design has been inseparable from the developments of the tools, equipment and materials used to make and print the type. By using generative systems to explore the letterform in a contemporary and technological context, I have created a customized software that uses the data inherent in sound as a form giver to create new letterforms.

Går det att använda ljud för åstadkomma nya och intressanta bokstavsformer?

Över tid har formgivningen av typsnitt varit nära förbunden med utvecklingen av de verktyg, den utrustning och det material som använts för att skapa och trycka typsnitten. Genom att använda generativa system för att utforska bokstavsformen i en samtida och teknisk kontext har jag skapat en skräddarsydd programvara där ljudens inneboende egenskaper ger upphov till former som används för att skapa nya bokstavsformer.