Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Hugh Frost

Hugh Frost
Yanagi in Tears

2013 was the first year that saw international tourist figures of over 1 billion travelers, with a 1.8 billion per year forecast by 2030. The global tourist imaginary is an increasingly busy and contested forum for cultural exchange with world-making implications, as both governmental and commercial actors collaborate in defining a sense of self and place for both the visitor and the visited.

Yanagi in Tears is a research project taking a semiotic safari in the United Arab Emirates as a starting point, seeking visual evidence relating to issues of representation, soft power, appropriation of globalised visual cultures, universalism and geopolitical power shifts in the early 21st century.

Yanagi in Tears

Under 2013 uppgick antalet turister globalt för första gången till över 1 miljard. Prognosen för 2030 är 1,8 miljarder turister per år. Den globala turismens tankevärld utgör ett allt livligare och mer kontroversiellt forum för kulturutbyte som får konsekvenser för världens utveckling i och med att både statliga och kommersiella aktörer deltar i arbetet med att skapa en självbild och en bild av platsen både för besökaren och de som besöks.

Yanagi in Tears är ett undersökande projekt som tar sin utgångspunkt i en semiotisk safari i Förenade Arabemiraten där jag letar efter visuella spår efter frågor som har att göra med representation, mjuk makt, appropriering av globaliserade visuella kulturer, universalism och geopolitiska maktförskjutningar under det tidiga 2000-talet.