Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Maline Casta

Maline CastaI've Never Been Fond of Reality

Departing from the infamous Fredric Jameson quote, “It’s easier to imagine the end of the world than the end of capitalism,” I have investigated the relationship between play, daydreaming and our economical system.

Political scientist Wendy Brown has argued that we exist at a time in history where we have an urgent need for alternative spaces, both in the physical room and in the mind, where an alternative longing can grow. In my Master’s project, I have taken a closer look at this space—what could it be, how does it work, what would it look like?

I've Never Been Fond of Reality

Med utgångspunkt i det välkända Fredric Jameson-citatet ””Det är lättare att föreställa sig jordens undergång än kapitalismens slut” har jag utforskat förhållandet mellan lek, dagdrömmar och vårt ekonomiska system.

Statsvetaren Wendy Brown menar att vi lever i en tid med ett akut behov av alternativa rum, både fysiska och mentala, där en alternativ längtan kan växa fram. I mitt masterprojekt har jag tittat närmare på detta rum – vad skulle det kunna vara, hur fungerar det, hur skulle det se ut?