Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


X
Dear visitor,

Culture is visible, this is a fact. Digital technology has revolutionized the processing of text, images and film, allowing people to now communicate through visual media on a daily basis. At the same time, most people lack the tools for critical analysis, and the lack of visual literacy is now on the political agenda as a matter of democracy. In the same way as literacy became compulsory when technology made it possible to mass produce text, we need to improve the visual literacy on all levels of society – from preschool to academia.

This year’s graduates from the Master’s program in Storytelling use their degree projects to examine visual communication and its methods, possibilities, limitations and effects. The questions they pose are different but the purpose is the same – to start a dialog with the visitor. Several of the projects not only highlight contemporary issues, but also examine different directions and suggestions for the future.

We at Storytelling are happy and proud to invite you to a visual and verbal dialog about the present, the future, power, lust, norms and identity. We want to thank Håkon Stensholt, Grace Wilson, Kaoru Furuko, Bjarke Kristensen, Kristian Möller, Adam Blomberg, Edvin Thungren, Lina Adamsson, Hugh Frost, Daniel Rossi, Maline Casta, Joakim Ojanen, Maria Fernau, Tobias Gutmann and Emilie Mottet for the knowledge they share with us through their works!

Welcome!

Johanna Lewengard, Professor of Graphic Design
Joanna Rubin Dranger, Professor of Illustration

Kära besökare,

Att vår kultur är visuell är ett faktum. Den digitala tekniken har revolutionerat allt hanterande av text, bild och film så att människor idag kan kommunicera med varandra dagligen med hjälp av visuella medier. Samtidigt saknar de flesta verktyg för kritisk analys och bristen på visuell läskunnighet är nu på den politiska agendan som en demokratifråga. På samma sätt som läs- och skrivkunnighet blev obligatorisk när tekniken gjorde det möjligt att massproducera text behöver vi öka den visuella läskunnigheten på alla nivåer i samhället – från förskola till forskning.

Årets examensstudenter från mastergruppen Storytelling undersöker genom sina examensarbeten visuell kommunikation och dess metoder, möjligheter, begränsningar och effekter. Deras frågeställningar skiljer sig åt men syftet är gemensamt – att påbörja en dialog med dig som besökare. Flera av studenternas arbeten lyfter inte bara aktuella frågeställningar om samtiden utan prövar också möjliga riktningar och förslag för framtiden.

Vi på Storytelling är glada och stolta över att bjuda in dig till en visuell och verbal dialog om samtiden, framtiden, makt, lust, normer och identitet. Vi riktar ett varmt tack till Håkon Stensholt, Grace Wilson, Kaoru Furuko, Bjarke Kristensen, Kristian Möller, Adam Blomberg, Edvin Thungren, Lina Adamsson, Hugh Frost, Daniel Rossi, Maline Casta, Joakim Ojanen, Maria Fernau, Tobias Gutmann och Emilie Mottet för den kunskap vi får ta del av genom era arbeten!

Välkomna!

Johanna Lewengard, professor i grafisk design
Joanna Rubin Dranger, professor i illustration

MasterStorytelling