Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Grace Wilson

Grace Wilson


New Year


I’m interested in how first person verbal storytelling can be used to reflect on or reinforce notions of identity, and how this can translate into visual storytelling. My Master project comprises a collection of personal micro narratives told through a mix of drawings, short comics and sculptures.

Jag är intresserad av hur verbalt historieberättande i första person kan användas för att reflektera över föreställningar om identitet, och hur detta kan översättas till visuellt berättande. Mitt masterprojekt består av en samling personliga mikroberättelser som förmedlas genom en mix av teckningar, korta serier och skulpturer.