Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Edvin Thungren

Edvin ThungrenPower portrait 01


Edvin Thungren
b. 1985

Monumentalism

This work is a study on the phenomenon of monumentality and its different definitions. It combines history and theories from art and architecture to explore power design and its applications in a graphic design context.

The shown practice focuses on materials of power and how to work with hidden power as a design tool.

Monumentalism

Det här verket är en studie av fenomenet monumentalitet och dess olika definitioner. I verket kombineras historia och teorier från konsten och arkitekturen i syfte att utforska maktens design och dess tillämpningar i samband med grafisk design.

I den praktik som visas upp ligger fokus på maktens material och på hur man arbetar med dold makt som designverktyg.