Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Emilie Mottet

Emilie MottetCharacter sketches


Animation test


Girls

An animation showing physically strong women engaged in carrying out specific movements and poses that demonstrate a sense of empowerment. Concealed behind the bright, colorful and glossy surface, lies an urge for these muscular women to break free from society-enforced limitations of objectification and sexualization in visual culture. With their supreme physical strength and kick-ass attitude, they smash, demolish and shatter classical notions of femininity.

En animation som visar fysiskt starka kvinnor i färd med att utföra specifika rörelser eller poser som förmedlar en känsla av egenmakt.

Under den ljusa, färgglada och glansiga ytan döljer sig en längtan efter att dessa muskulösa kvinnor ska bryta sig ur de begränsningar som samhället påbjuder genom en objektifierande och sexualiserande visuell kultur.

Med sin suveräna fysiska styrka och kaxiga attityd krossar, raserar och pulveriserar de klassiska idéer om kvinnlighet.