Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Tobias Gutmann

Tobias GutmannLet’s Make Language.

In a performance lecture, Tobias Gutmann shows his journey, searching for a personal visual language. He tries to unlearn and escape conventional language patterns and explores how meaning is created through representation and context. Experimenting with unusual writing instruments, he finds alternative ways of expressing ideas through abstract shapes.
“Let’s Make Language” performance lectures: www.facebook.com/events/1505842489639537/

Let’s Make Language.

I en performanceföreläsning visar Tobias Gutmann oss sin resa och hans sökande efter ett personligt visuellt språk. Han försöker glömma bort det han lärt sig och fly undan konventionella språkmönster. Han undersöker hur mening skapas genom representation och kontext. Genom att experimentera med ovanliga skrivverktyg finner han alternativa vägar för att uttrycka idéer genom abstrakta former.
Performanceföreläsningarna “Let’s Make Language”: www.facebook.com/events/1505842489639537/