Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Kaoru Furuko

Kaoru FurukoSurt’s Diaries


Surt’s Diaries


Surt’s Diaries –Creation Myth from Norse Mythology

Mythology is a legacy of traditions, and bears a message from the past. The original sources of information, the oral tradition, can be interpreted in an infinite number of ways, and contain the shared feelings of an ancient collective. This project takes the characteristics of oral tradition and makes an interpretation of the creation myth of Norse heritage.

Surt’s Diaries is a visual and auditory experience which tells the story of the beginning of the world according to the ancient poems of Norse mythology.

In this project, the Norse Mythology is reconstructed as a collage-style animated film, composed with objects collected from nature and daily life in Sweden.

Surt’s Diaries –Creation Myth from Norse Mythology

Mytologi är ett arv av traditioner, och bär med sig ett budskap från det förflutna. De ursprungliga informationskällorna – den muntliga traditionen – kan tolkas på ett oändligt antal sätt, och innehåller de gemensamma känslorna från ett urgammalt kollektiv. Detta projekt tar egenskaper från muntlig tradition och gör en tolkning av skapelseberättelsen från det nordiska mytologiska arvet.

Resultatet, Surt’s Diaries, är en visuell och audiell upplevelse som berättar historien om hur världen skapades enligt de gamla dikterna i den nordiska mytologin.

I projektet rekonstrueras den fornnordiska mytologin som en animerad film i collage-stil, komponerad med föremål som samlats in från naturen och vardagen i Sverige.