Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Daniel Anthony Rossi

Daniel Anthony RossiRbV–5


I believe in the power of storytelling as a vehicle for breaking down and understanding the world’s complexities. More specifically with this project, I look to speculate a future without bees and to understand what this could imply. As a Visual Maker, I create objects, graphics, video and sound as props to support and visualise a narrative that straddles the realms of the real and the non-real in order to create a believable projection of a probable future scenario. This creates an experience in which observers are immersed in a speculated future and can navigate through a world that may not exist right now, but that could one day in the near future become a reality. By creating a platform to facilitate an immersive and emotional reflection on certain implied futures, it will give back to the people the power to shape their own desired futures, while critically reflecting on the present.

Jag tror på historieberättandets kraft som verktyg för att bryta ned och förstå världens komplexitet. Mer specifikt spekulerar jag i det här projektet om en framtid utan bin och försöker förstå vad det skulle kunna innebära. Som skapare av visuella hjälpmedel skapar jag föremål, grafik, video och ljud som stödjer och visualiserar en berättelse i gränslandet mellan det verkliga och det overkliga i syfte att skapa en trovärdig projektion av ett sannolikt framtidsscenario. Detta skapar en upplevelse där iakttagaren omges av en tänkt framtid och kan navigera i en värld som kanske inte finns för tillfället, men som skulle kunna bli verklighet inom en snar framtid. Genom att skapa en plattform för immersiv och känslomässig reflektion över vissa antydda framtidscenarier ger verket människor större makt att forma framtiden som de själva vill se den, och att kritiskt reflektera över nutiden.