Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterStorytelling • Adam Blomberg

Adam BlombergBandare


Mackapär


Öga

Adam Blomberg
b. 1980

Maskinen

Maskinen is a slow panoramic visualization of a life form’s progress. From a light beam awakening an organic life, to its slow development into a more and more complex being, until it finally breaks down under the weight of its own complexity.

Maskinen

Maskinen är en långsam, panoramisk visualisering av en livsforms utveckling. Från en ljusstråle som väcker ett organiskt liv, till dess långsamma utveckling mot en alltmer komplex varelse som till slut kollapsar under tyngden av sin egen komplexitet.