Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterInSpace • Yvonne Wang

Yvonne WangSenses workshop


Creative fika workshop


Food Experience

Food is a common source for all human beings. It’s not just a nutrition source and the food culture is growing. To combine it with design could be a new chapter for developing a new language. Food speaks all languages, so why not use it to communicate?

My ambitions with my degree project are to make us more aware of the space we create while we are eating and to convey that food is not the most important thing when we eat. Food is something that affects us all and that can be understood differently. I feel that food culture can be given greater value in how we perceive it through space, senses and body. A physical sensation does not only arise from sitting at a table and experiencing the food by taste – the whole of the situation should be considered. I want to understand how we can use all of our behavior surrounding food as rituals, and the relationship we have with food.

With my interest in food and food culture, fascination for spatial dimensions and the body as a tool, I examine the space which we can create when eating. With my workshops I’m showing how anyone can experience what I’m trying to convey.​

Food Experience

Mat är en grundkälla för alla människor. Det är inte bara en näringskälla och matkulturen växer. Att kombinera det med design kan vara ett nytt kapitel för att utveckla ett nytt språk. Mat talar alla språk, så varför inte använda den för att kommunicera?

Mina ambitioner med mitt examensarbete är att få oss människor att bli mer medvetna om rummet vi befinner oss i när vi äter och att förmedla att mat inte är det viktigaste när vi äter. Mat är något som berör oss alla och kan uppfattas olika. Jag känner att matkulturen kan få ett större värde i hur vi upplever den genom rum, sinnen och kropp. En kroppslig upplevelse uppstår inte bara genom att sitta vid ett bord och uppleva maten via smaken, utan även helheten bör uppmärksammas. Jag vill förstå hur vi kan utnyttja vårt beteende kring mat som ritualer och vilka relationer vi har till mat.
Med min matkultur i bakgrunden, matintresse, fascinationen för rum och kroppen som ett verktyg, undersöker jag det rum vi kan skapa när vi äter. Med mina workshops visar jag hur vi kan uppleva det som jag försöker förmedla.