Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterInSpace • André Ling

André Ling


André Ling
b. 1984

En parallell historia

A series of nine rooms portray the conflicts that we all have to consider in order to traverse reality. A journey from the outer room towards the innermost room, from the outskirts of mankind to the middle, to the room that no one can enter. In theory, existence may seem structural and one-dimensional but in practice a whole other story emerges.

En parallell historia

I en serie av nio rum skildras de motsättningar människan måste beakta för att beträda verkligheten. En resa från det yttre rummet mot det allra innersta, från utkanten av människan in till mitten, till det rum ingen kan beträda. I teorin kan tillvaron tyckas vara strukturell och enkelspårig, i praktiken uppenbarar sig en annan historia.