Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterInSpace • Pål Rodenius

Pål RodeniusThe Link


Tilt


The Wheel


Seesaw


Balance Board


The Palm Chair

Pål Rodenius
b. 1982

The Link

In his work, Pål Rodenius focuses on the relationship of the human body to the surrounding space and objects within it. As an interior architect and furniture designer, he is interested in exposing the moments when furniture shapes patterns of movement and enhances our spatial and bodily awareness. Rodenius’ conclusions are often based on first-hand observations. He constructs objects for interaction and carefully observes their use. These explorations are to provide material for consideration on the limits between the body, the furniture and the space.

For the degree exhibition at Konstfack, Rodenius produces a final addition to the collection of objects previously exhibited under the title, Links. Based on the previous observations, The Link will take shape as a large-scale circle of furniture in rainbow colored metal and white net. The display will also include a publication with information from the exhibition Links at the spring exhibition at Konstfack where Rodenius ideas expands further.

/Egle Kulbokaite

The Link

Pål Rodenius fokuserar i sitt arbete på förhållandet mellan den mänskliga kroppen och det omgivande rummet och dess föremål. Som inredningsarkitekt och möbeldesigner intresserar han sig för att lyfta fram de tillfällen då möbler formar rörelsemönster och gör oss mer medvetna om rummet och kroppen. Rodenius slutsatser är ofta baserade på förstahandsobservationer. Han konstruerar föremål för interaktion och iakttar sedan noggrant hur de används. Syftet med dessa undersökningar är att samla material för reflektion kring gränserna mellan kropp, möbel och rum.

För Konstfacks vårutställning skapar Rodenius ett sista tillägg till den samling föremål som tidigare ställts ut under namnet Links. Med utgångspunkt i tidigare iakttagelser kommer The Link att ta formen av en storskalig cirkel av möbler i regnbågsfärgad metall och vitt nät. Även en publikation med information från utställningen Links kommer att visas under utställningen där Rodenius idéer utvecklas vidare.

/Egle Kulbokaite