Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterInSpace • Bo Pilo

Bo Pilo
The Idea as Opposed to the Reality

Five ideas are being taken apart, understood and transformed into stories. The five stories are then also taken apart, deconstructed, understood and transformed into objects.

Can the ideas be reconstructed through combining the object with the story or, can the parts together at least help us to understand the ideas, what they may be made of and what is wished to be achieved through them? Or are the pieces, once the idea is taken apart and explained, something more and no longer interlocking, thus creating a monster?

The perversion of an idea may be proven more fruitful than a perfect idea. By deconstructing an idea and giving names to the parts, a new method takes form.

The Idea as Opposed to the Reality

Fem idéer plockas sönder, tolkas och omvandlas till berättelser. De fem berättelserna plockas sedan i sin tur sönder, dekonstrueras, tolkas och omvandlas till föremål.

Kan idéerna rekonstrueras genom att man kombinerar föremål och berättelse? Eller kan delarna tillsammans åtminstone hjälpa oss förstå idéerna, vad de består av och vilka mål de syftar till att uppnå? Eller utgör delarna, när idén väl har plockats isär och förklarats, något mer som inte längre hänger samman med ursprunget? Har vi alltså skapat ett monster?

En idé i sin perverterade form kan ibland visa sig vara mer fruktbar än en perfekt idé. Genom att dekonstruera en idé och ge delarna namn växer en ny metod fram.