Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterInSpace • Maria Ihrefors

Maria IhreforsModels of book containers in scale 1:10


Book containers of textile


Book containers of wood


Material sample of the book containers


My personal and practical handbook for becoming the architect I want to be!

Maria Ihrefors
b. 1985

On the Making of Architecture

During my studies in architecture, I have often thought of the construction context that I am about to enter. In architecture school, you learn and advance in how to give form to a space or furniture. But then what about the making of the architecture that you have shaped: the building, the production of it? How do you actually do it? And how do you make sure that your artistic intentions with a design follow through to the building and production phase? I believe that it has to do with understanding how the construction and furniture production industries work and how you as an architect can navigate in this context, what your role is or could be.

With these questions in mind, I have written a handbook to myself where I try to give some answers to the questions. The handbook is a tool on my way of becoming the architect I want to become. As a part of my research for the book, I interviewed five architects and designers and two furniture production companies in order to collect contemporary opinions on the context of the architect.

For the practical part of the project, I have explored the space around the handbook and designed two furniture pieces for books, book containers. I believe that books are somehow always on the fore in our society, they matter. There is a similarity between books and architecture in the sense that they both tell stories and shape our surroundings, whether it is the physical world or in our minds. I want to capture some of this in the book containers; I want to visualize how poetic our ordinary reality can be, I want to enchant.

On the Making of Architecture

Under mina arkitekturstudier har jag ofta funderat över den konstruktionskontext som jag är på väg in i. Som arkitekturstudent utvecklar man sin förmåga att ge form åt en plats eller en möbel. Men sedan ska ju arkitekturen man har utformat bli till, byggas eller tillverkas. Hur går det egentligen till? Och hur ser man till att de konstnärliga avsikterna bakom designen verkligen får genomslag i byggnads- och tillverkningsfasen? Jag tror att det gäller att förstå hur bygg- och möbeltillverkningsindustrierna fungerar och hur man som arkitekt kan navigera i den kontexten, vilken roll man har eller skulle kunna ha.

Mot bakgrund av de här frågorna har jag skrivit en handbok till mig själv där jag försöker ge svar på några av frågorna. Handboken är ett verktyg som ska hjälpa mig bli den arkitekt jag strävar efter att bli. Som en del i researcharbetet för boken intervjuade jag fem arkitekter och designers samt två möbeltillverkningsföretag för att få en bild av den rådande synen på arkitektens kontext.

I projektets praktiska del har jag utforskat utrymmet kring handboken och designat två möbler för förvaring av böcker. Det är min uppfattning att böcker på något sätt alltid befinner sig i förgrunden i vårt samhälle, de är viktiga. Det finns en likhet mellan böcker och arkitektur på så sätt att båda berättar historier och formar vår omgivning, antingen det gäller den fysiska världen eller våra tankar. Jag vill fånga något av detta i bokförvaringsmöblerna; jag vill lyfta fram hur poetisk vår vardagliga verklighet kan vara, jag vill förtrolla.