Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterInSpace • Marie Lindblad

Marie Lindblad


Things I Keep Around Me

Things I Keep Around Me is about memories but also about the relationship and meeting between history, object, space and person. In the project, I use objects and stories and combine them with each other. I use stories, memories and things of importance to me as a basis for creating new objects.

I am very interested in the meetings that arise between space, object and person, as well as between material, scale and surface. Basing my work around objects and stories allows me to work in a way where logic is found in the fundamental memories and objects rather than in the creation as such.

Things I Keep Around Me

Things I Keep Around Me handlar om minnen men också om relationen och mötet mellan historia, objekt, rum och människa. I projektet jobbar jag med föremål och historier i kombination med varandra. Jag använder berättelser, minnen och saker av betydelse för mig som grund för att skapa nya objekt.

Jag är mycket intresserad av de möten som här uppstår mellan såväl rum, objekt och människa som mellan material, skala och yta. Att jobba med föremål och historier som utgångspunkt ger mig en arbetsmetod där logiken snarare återfinns i de bakomliggande minnena och föremålen än i gestaltningen som sådan.