Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterInSpace • Jimmi Brunstorp

Jimmi Brunstorp


Jimmi Brunstorp
b. 1977

GALLERY WALL

What interests me in interior design is creating venues where people can meet.

In my project GALLERY WALL, I have worked on a vision where physical architecture is reflected in a digital system, where the boundaries between virtual spaces and reality become increasingly unclear.

I have created three different types of pavilions, which together form one and the same digital unit in my vision. In, or rather on these pavilions, I present street art with the aim of building understanding and insight into cultures around the world. GALLERY WALL is intended to be a growing system of pavilions that are scattered across the globe but connected virtually.

GALLERY WALL

Det som intresserar mig inom inredningsarkitektur är att skapa möten mellan människor.

I mitt projekt GALLERY WALL har jag jobbat utifrån en vision där den fysiska arkitekturen återspeglas i ett digitalt system, där är gränsen mellan de virtuella rummen och verkligheten allt mer otydlig.

Jag har skapat tre olika paviljongtyper som tillsammans utgör en och samma digitala helhet i min vision. I eller rättare sagt på paviljongerna presenteras gatukonst i syftet att skapa förståelse och inblick i kulturer världen över. GALLERY WALL är tänkt att vara ett växande system av paviljonger utspridda världen över, sammankopplade virtuellt.