Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterInSpace • Maja Svensdotter

Maja SvensdotterTyg tar form Fåtölj


Tyg tar form Sitta


rhomboids from around the world


padding of worn-out jackets

Maja Svensdotter
b. 1980

Tyg tar form

I want to show that the feminine connotations of textiles give upholstered furniture and furniture with textile expressions a subordinate role in the design world. The fabric on seating furniture is usually replaceable and considered less important than the shape of the furniture. By constantly making the textile replaceable, it is marginalized and made subordinate to the shape of the furniture. What does this mean for furniture and interior design?

I hope to show a piece of furniture that does not adhere to the prevailing order, and where fabric and shape work together. I have drawn inspiration from Lilli Zickerman’s collection of photographs of old Swedish textiles for home furnishings, combined with patterns and expressions with similar characteristics from around the world, in nameless textile traditions often worn by women.
During production I have used worn-out quilted jackets as stuffing, while the surface is covered in strips cut from worn-out t-shirts.

“The core is the inner, invisible structure hidden behind the true and legitimate representative of the furniture; the colorful fabric.” (Gottfried Semper)

Tyg tar form

Jag vill visa på att textilens feminina koppling gör att klädda möbler och möbler med textila uttryck spelar en underordnad roll i designvärlden. Vanligen är tyget på en sittmöbel utbytbart och inte ansett att spela en så viktig roll för möbeln som formen. Genom att ständigt göra textilen utbytbar sätts tyget åt sidan, förminskas och underordnas möbelns form. Vad betyder det för möbler och inredningar?

Jag hoppas kunna visa en möbel där den rådande ordningen inte efterföljs och där tyg och form samverkar. Min inspiration hämtar jag från Lilli Zickermans fotosamling av gamla svenska inredningstextilier matchat med mönster och uttryck med gemensamma drag från hela världen, i namnlösa textila traditioner ofta burna av kvinnor.
Jag har i tillverkningen använt mig av utslitna täckjackor till stoppning och ytan är klädd med remsor klippta av utslitna t-tröjor.

“Stommen är endast den inre, osynliga strukturen dold bakom den sanna och legitima representanten för möbeln, det färgstarka tyget.” (Gottfried Semper)