Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterInSpace • Cecilia Granlund

Cecilia Granlund
NESCAR

I love contrasts and meetings between people. Situations where individual differences are highlighted, affected and shaped by each other.

In this project I have been working with five characters: the aggressive one, the frightened one, the social one, the reserved one and the proud one. By analyzing the characters I have tried to understand how they are able to meet and agree with each other. The goal has been to create a place where this can happen, but which is also adapted for each respective character.

The project is based on a field study I did in Tanzania in the summer of 2013.

NESCAR

Jag älskar kontraster och möten mellan människor. Där olikheter mellan personer lyfts fram, påverkas och formas av varandra.

I det här projektet har jag jobbat med fem karaktärer: den aggressiva, den rädda, den sociala, den reserverade och den stolta. Genom att analysera karaktärerna har jag försökt förstå hur de ska kunna mötas och enas. Målet har varit att skapa en plats för detta, men som också är anpassad för respektive karaktär.

Projektet grundar sig i en fältstudie jag gjorde i Tanzania under sommaren 2013.