Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Vilda Kvist

Vilda KvistAll Endings Are Fictional (Photo: Eva Kenell)


All Endings Are Fictional (Photo: Eva Kenell)


All Endings Are Fictional (Photo: Eva Kenell)


This Moment Is So Much Bigger Than Me (Photo: Eva Kenell)


Unscripted: All Endings are Fictional

Halle Berry broke the silence with “This Moment Is So Much Bigger Than Me”, and the idea that “We Need Better Endings” was born. So an exorcism ritual, in the form of performance art, was carried out without fear or a script at Dead Horse Point, the place where the ending scene of Thelma and Louise (1994) was filmed, and by the Hollywood sign.

To change how history and fiction are currently created.

To allow new and more beginnings to pick up momentum.

Unscripted: All Endings are Fictional

Halle Berry bröt tystnaden med “This Moment Is So Much Bigger Than Me” och idén om att “We Need Better Endings” föddes. Så utan rädsla och utan manus genomfördes fördrivningsritualer i form av performance på Dead Horse Point, platsen där slutscenen i Thelma och Louise (1994) spelades in, och vid Hollywood-skylten.

För att förändra hur historieskrivning och fiktion skapas idag.

Så att nya och fler början kan ta fart.