Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Anna Ihle

Anna Ihle
Idle Hands

By taking on different traditions and materials, Anna Ihle explores work ethics.

During her MFA at Konstfack, Ihle first took on khadi, which is an Indian textile, and textile production intrinsic to the independence movement in India. Parts of conversations with people from the handloom industry were included in the 2013 exhibition, “Dear Heenaben, I’m showing your embroidery in Stockholm now. It looks great.”

At the degree exhibition, Anna Ihle, is showing the work Idle Hands, which has its starting point from a Norwegian protestant tradition. By negotiating her own motivation to work through the eyes of a protestant work ethic and the precariat contemporary artist, she insists on submission in her work, where different world views can collide and co-exist.

Idle Hands

Genom att ta sig an olika traditioner och material utforskar Anna Ihle etiska aspekter av arbete.

Under sina MFA-studier vid Konstfack arbetade Ihle först med khadi, en indisk textilsort, och den textilproduktion som tillhörde den indiska självständighetsrörelsen. Delar av samtal med människor i handvävningsbranschen ingick i hennes utställning från 2013, Dear Heenaben, I’m showing your embroidery in Stockholm now. It looks great.

På vårutställningen visar Anna Ihle verket Idle Hands, som utgår från norsk protestantisk tradition. Genom att förhandla sin egen motivation till arbete mot bakgrund av en protestantisk arbetsmoral och den samtida konstnärens plats i prekariatet insisterar hon på underkastelse i sitt arbete, där olika världar kan krocka och samexistera.