Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Idun Baltzersen

Idun BaltzersenA story


Playing nature


Playing nature


Ophelia, lucretia


Precious


Playing Nature

For a long time I have been interested in image archives. Not like the ones you can find in a museum, but a personal one where a person collects special types of things based on a specific field of interest and express a specific world view through these things, and how such a per­sonal archive may be relevant to society. I collect images and recreate them in working with really big woodcuts, which I print on to the floor of my studio. My footprints can be seen in many of the works. The motifs in my works are historical depictions of female martyrs. They are the victims of a patriarchal power structure, which we can still see today. Beloved by the male masters of art history, I rework them, again and again.​

Playing Nature

Over en lengre periode har jeg vært interessert i bildearkiver. ikke his¬toriske, som de en finner i et museum, men et mer personlig, hvor et menneske samler på en spesiell type ting ut i fra et spesielt interessefelt, og gir uttrykk for et spesifikt verdensbilde igjennom disse tingene, og vi¬dere hvordan et slikt personlig arkiv kan være relevant for samfunnet. Jeg samler på bilder og gjenskaper dem. Igjennom å arbeide med veldig store tresnitt som jeg trykker på gulvet i atelieret mitt. Fotsporene mine synes i mange av trykkene. Motivene i arbeidene jeg viser er avtegninger av historiske frem¬stillinger av kvinnelige martyrer. De er offer for en patriarkal maktstruktur som man kan kjenne igjen også idag. Elsket av kunsthistoriens mannlige mestre, omarbeider jeg dem, igjen og igjen.