Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Valentin Brutaru

Valentin BrutaruArtistic Thinking in Non-Artistic Field – expo


Artistic Thinking in Non-Artistic Field

Manifesto
Motto – “Silence is a muscle.”*
1. I refuse to make an artwork about my art work.
2. I paint with axons, dendrites and synapses between my neurons and other people’s already connected, neurons—other formulated theories.
3. The text of the research is NOT my artwork, my theory/idea is my artwork, the text is just a description of my artwork. See Magritte’s “This is not a pipe”.
What I consider to be my artwork is taking place on three main levels: 1) developing the idea/theory; 2) the process of pushing it into the decision making area of the educational system; 3) the results of its implementation—social sculpture.
Artistic Thinking in Non-artistic Field is following the trend of liberal arts’ revival, emphasizing: raise questions by giving answers, substantial actions in art, mentality shift from problem-solving to decision-making and ready-made discipline.

*Jean-Yves Jouannais, 2009.

Artistic Thinking in Non-Artistic Field

Manifest
Motto – “Tystnad är en muskel.”*
1. Jag vägrar göra ett konstverk om mitt konstnärliga arbete.
2. Jag målar med axoner, dendriter och synapser mellan mina neuroner och andra människors redan sammankopplade neuroner – andra formulerade teorier.
3. Undersökningens text är INTE mitt konstverk; min idé/teori är mitt konstverk och texten är bara en beskrivning av verket. Se Magrittes ”Det här är inte en pipa”.
Det jag betraktar som mitt konstverk utspelar sig på tre huvudnivåer: 1. Utvecklandet av idén/teorin 2. Den process där idén drivs in i utbildningssystemets beslutsfattande sfär 3. Resultatet av genomförandet av idén – social skulptur.
Artistic Thinking in Non-artistic Field följer den trend som gett ”de fria konsterna” en renässans och betonar ställa frågor genom att ge svar, substantiella handlingar i konsten, en mentalitetsförskjutning från problemlösning till beslutsfattande och disciplinen ready-made.

*Jean-Yves Jouannais, 2009.