Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Ivar Hagren

Ivar Hagren


Ivar Hagren
b. 1986
+46735770732

Paradiset

I see the place as a crime scene, but what is the crime committed? Maybe it is the gentrification—this pub won’t be here much longer. Rents are raised and new homes are being built. Or maybe I am the one committing a crime by romanticizing a place like this. Or are the rumors about the shooting in the men’s toilet the only traces of a crime that exist?

Paradiset

Jag ser platsen som en brottsplats, men vad är det för brott som begåtts? Kanske är det gentrifieringen – den här puben kommer inte att finnas här länge till. Hyrorna höjs och nya bostäder byggs. Eller kanske är det jag som begår brottet genom att romantisera en plats som den här. Eller är ryktena om skottlossning på herrtoaletten de enda brottsspåren som finns?