Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Cecilia Hultman

Cecilia Hultman

I rymden finns inga hörn


Landform Dynamics


Eyjafjallajökull 2010


I Haven't Been to Himalaya, and I Can't Reach the Moon

I Haven’t Been to Himalaya and I Can’t Reach the Moon, but I know how to difference a 5B from a 2H and I know how to grasp a theory — from a visual and a drawing point of view. I do also know the feeling of reaching and relating through an intimate and precise drawing process and the great importance of being able to conceive poetics through that act. A pencil is for me, a tool for reaching and relating to what I can’t observe without distraction, nor reach in reality. It is also a method where I can put attention to details and preserve what I can’t keep from the library.

I Haven't Been to Himalaya, and I Can't Reach the Moon

I Haven’t Been to Himalaya and I Can’t Reach the Moon men jag uppfattar en tydlig skillnad mellan 5B och 2H och jag vet hur jag kan använda en teori – från ett visuellt och teckningsmässigt perspektiv. Jag vet också hur det känns att relatera och närma mig via en intim och precis teckningsprocess, samt aktens poetiska potential. Med blyertspennan kan jag uppehålla mig vid det onåbara och låta en bild bli en framväxande relation utan yttre distraktion. Med tecknandet som metod uppmärksammar jag detaljer och återskapar egna versioner av material från biblioteket som jag annars inte kan behålla.