Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Agnes Mohlin

Agnes MohlinGråtfontän (jag orkar inte)


Gråtfontän (jag orkar inte)


Fontän


Det mobila monumentet
(Jag orkar inte)
Don't work - Cry!

We are all bodies and through the city we are conjoined. The body is a process, not closed but fluid; a place that changes and evolves, where history and city and lived experience are inscribed, while nutrients, oxygen and thoughts flow in and out. The city too is a process – a thousand million parallel processes – flowing in and out of each other. Like the body the city is constantly reconstructed, bodies and cities define each other.

Monuments create consistency in the fluid city, bathrooms with locked doors maintains the illusion of clean bodiless individuals. It’s sadness and death and crying, it’s not being enough. The tears are a flood and a revolution, something that should be kept locked in the bathroom not to be embarrassing.

The mobile Monument is placed in the fountain at the square at Telefonplan, in the middle of public space. Dragged there every day it constitutes a desperate fountain, a pathetic attempt and a tired protest. It is crying outside the bathroom.

The Mobile Monument
(I cannot be bothered)
Don't Work - Cry!

Vi är alla kroppar och genom staden sitter vi ihop. Kroppen är en process, den är inte sluten utan flytande – en plats som förändras och utvecklas, där historia och stad och levd erfarenhet lämnar spår medan näring och syre och tankar flyter in och ut. Staden är också en process– tusen, miljoner parallella processer – som flyter in och ut ur varann. Liksom kroppen konstrueras den ständigt om. Kroppar och städer definierar varandra.

Monument skapar kontinuitet i den flytande staden. Badrum med låsta dörrar upprätthåller illusionen om rena, kroppslösa individer. Gråten är översvämning och en revolt, något som borde låsas in i badrummet för att inte bli pinsamt.

I fontänen på torget vid Telefonplan, mitt i offentligheten, står det mobila monumentet. Ditsläpat varje dag utgör det en desperat fontän, ett patetiskt försök och en trött protest. En gråt utanför toaletten.