Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Gustaf Nygren

Gustaf NygrenCivil Oljudnad Dj-set (Photo: Marcus Johansson)


Civil Oljudnad speaker (Photo: Marcus Johansson)


Civil Oljudnad logo (Photo: Marcus Johansson)


Civil Oljudnad, un-off-able sound-box (Photo: Marcus Johansson)


Civil Oljudnad

Imagine a remix of equal parts Teresa of Calcutta and the electronica duo The Knife. An environment of creative, challenging forms of expression and practical work on behalf of the very weakest. That is what I want the project Civil Oljudnad (civil noise of disobedience) to be. The materials used are sound, video and electronic waste. The working methods are remixes and non-violence. The goal is peace – as defined by physicist/feminist/pacifist/quaker Ursula Franklin: not only the absence of war, but the presence of justice and the absence of fear.

The focal point and start of this project is the Swedish weapons industry, which is one of the largest in the world per capita. The components of the project vary depending on the context in which it is presented. As an exhibition, it is a sound installation of non-violence loops, speech, music and actions by peace activists – everything from disarmament to speeches at mass demonstrations. In the future, the project might translate into a non-violent act of civil disobedience, in the form of a sound box with no off-switch that plays the sound installation inside a weapons manufacturing plant. On the internet, the project exists as anti-sexist arena house music.

Civil Oljudnad

Föreställ dig en remix med lika delar Teresa av Calcutta och electronica-duon The Knife. En miljö av kreativa, utmanande uttryckssätt samt praktiskt arbete för de allra svagaste. Det är så jag önskar att projektet Civil Oljudnad ska vara. Materialen är ljud, video och elektronikskrot. Arbetsmetoderna är remix och ickevåld. Målet är fred, liksom
fysikern/feministen/pacifisten/kväkaren Ursula Franklin definierar fred: inte bara avsaknaden av krig, utan närvaron av rättvisa och avsaknaden av rädsla.

Fokus och start för detta projekt är vapenindustrin i Sverige, en av världens största per person räknat. Projektets beståndsdelar varierar beroende på sammanhanget det presenteras i. Som utställning är det en ljudinstallation med ickevåldsloopar, tal, musik och aktioner av fredsaktivister – allt från avrustning av vapen till tal på massdemonstrationer. I framtiden kan projektet översättas till en civilt olydig ickevåldshandling med en oavstängbar ljudlåda som spelar upp ljudinstallationen inne på ett vapenfabriksområde. På internet existerar projektet som antisexistisk arena-housemusik.