Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


MasterArt in the Public Realm • Anna Lidberg

Anna LidbergThe Copier


The Copier (detail)


Gallery 1:10


The Copier


The Copier

In this video installation, a person is seen entering and exiting a room. In a mechanically repetitive and bored way, she feeds documents into a photo copier. At the same time, something is awoken inside the machine – a miniature representation of herself, a copy of reality, a dimension where information is materialized. The small person is initially controlled by the big one, but tries to take control of the situation. The Copier brings to mind how different layers of representation place us in power structures and raises questions of who, or what, has agency and gets to be the acting force.

The Copier

I videoinstallationen syns en människa gå ut och in i rummet. Hon matar in dokument i en kopiator, maskinellt upprepande och uttråkat. Samtidigt väcks någonting inuti maskinen, en miniatyravbild av henne själv, en kopia av verkligheten, en dimension där information har materialiserats. Den lilla personen styrs inledningsvis av den stora men försöker ta kontroll och styra förloppet. The Copier för tankarna till hur olika lager av representation placerar oss i maktstrukturer och ställer frågor kring vem, eller vad, som har agens och får vara den verkande kraften.