Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorInterior Architecture & Furniture Design • Henrik Georg Fredberg

Henrik Georg FredbergHenrik Georg Fredberg
b. 1985

Fixed and Following: A series of shape experiments

In a series of objects I want to see function and decoration come together as a whole, that the two element shall not act or function on their own.

An investigation of a meeting between glass and wood, one shapes the other. It is not about creating by chance, it is simply about letting go of control to some extent in order to think more freely. A way of trying to defuse myself, and look at designing in a new manner.

What forms what?

Fast och följsamt: En serie form experiment

I en serie objekt vill jag att funktion och dekoration ska bilda en helhet, att de två elementen inte ska agera eller fungera separat.

En undersökning av ett möte mellan glas och trä, det ena formar det andra. Det handlar inte om slumpen, det handlar helt enkelt om att släppa kontrollen till viss del för att kunna tänkare friare. Ett sätt att försöka avväpna mig, och se en designprocess på ett nytt sätt.

Vad formar vad?