Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorInterior Architecture & Furniture Design • Rudolf Nordström

Rudolf Nordström
What is Architecture and What Counts as Architecture?

What is architecture and what counts as architecture?

My project is struggling with the discussions surrounding architecture and the tools we’re using to define it which are old and out-of-date, especially the Swedish definition of architecture.

In this piece, I light up the vision of sound as an element of the architecture. It may not be the object that is the main topic, but rather a thing to awake and rethink what architecture is.

What is Architecture and What Counts as Architecture?

Vad är arkitektur och vad räknas som arkitektur?

I mitt projekt brottas jag med diskussionerna om arkitekturen och de verktyg vi använder för att definiera den, verktyg som är gamla och föråldrade, särskilt den svenska definitionen av arkitektur.

Verket belyser synen på ljud som en del i arkitekturen. Föremålet är kanske inte huvudämnet, utan snarare någonting som kan väcka iakttagaren och leda till en omprövning av vad arkitektur är.