Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorInterior Architecture & Furniture Design • Sanna Tidehorn

Sanna Tidehorn


Sanna Tidehorn
b. 1988

Vattenrum

To immerse yourself in water is a bodily experience. In water we become weightless – we play, we exercise, we relax.

I design spaces that deal with water in various ways. A spatial process for a bath ritual, where you can move between warm and cold. To me, it is about the spatial experience and relationship between space and water.  I want to create a spatial sequence with the experience of water at its center. What shape does the water have – is it liquid, steam or collected in a bath? The spatial process, the temperature of the room and the water, the size of the space, the depth and shapes of the baths are important aspects of my design.

Vattenrum

Att befinna sig i vatten är en kroppsupplevelse. I vatten blir vi tyngdlösa, vi leker, vi motionerar och slappnar av.

Jag gestaltar rum som på olika sätt behandlar vatten. En rumsföljd för en badritual där man kan gå mellan varmt och kallt. För mig handlar det mycket om den rumsliga upplevelsen och relationen mellan rum och vatten. Jag vill skapa en rumssekvens där vattenupplevelsen är i fokus. Vilken form har vattnet, är det rinnande, ånga eller samlat i ett bad? Rumsföljden, temperaturen i rummen och i vattnet, rummens storlek, badens djup och form är viktiga aspekter i min gestaltning.