Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorInterior Architecture & Furniture Design • Josef Wirsén

Josef WirsénJosef Wirsén
b. 1985

Bake-Off

During the Industrial Revolution, craft moved into industries with new types of technologies and materials. Now, I use them and bring it into my craft and design process by recycling and processing plastic, but with relatively simple and cheap methods like using a kitchen oven. It is something in-between mass production, craft and art.

Bake-Off

Under den industriella revolutionen flyttade hantverket in i fabriker med nya typer av teknik och material. Nu använder jag dem och tar dem till mitt hantverk och min designprocess genom att återvinna och bearbeta plast, men med relativt enkla och billiga metoder, som användandet av en köksugn. Det är ett gränsland mellan massproduktion, hantverk och konst.