Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorInterior Architecture & Furniture Design • Carl Samuelsson

Carl SamuelssonCarl Samuelsson
b. 1982

Reproduced Nature
Our tools describe to which time era we belong. They set the limits of what is possible. They prescribe the conditions for us. As they change, we change.
Reproducerad natur

Våra produktionsverktyg beskriver vilken tidsålder vi tillhör. De sätter ramarna för vad som är möjligt. De föreskriver villkoren för oss. I takt med att de förändras, förändras vi.