Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorInterior Architecture & Furniture Design • Petra Kågerman

Petra KågermanPetra Kågerman
b. 1986

Luften är fri

My degree project is about what takes up space in another space. Much of architecture is about assigning space, about proportions and about different amounts of space for different functions – a sort of constant negotiation. What happens when something occupies more than its allocated space? What happens if a space has other functions than uninhibited expansion?

In my degree project I have examined what takes up emotional and physical space though three-dimensional sculpting where I have used air as a tool.

Luften är fri

Vad som tar plats i ett rum är utgångspunkten för mitt examensarbete. Mycket inom arkitekturen handlar om att utdela plats, om proportioner och om olika mycket plats för olika funktioner – ett slags ständig förhandling. Vad händer när något i ett rum tar mer än sin utmätta plats? Vad händer om ett rum inte har andra funktioner än att bre ut sig ohämmat?

Jag har i mitt examensarbete utforskat vad som tar känslomässig och fysisk plats från ett rum genom ett tredimensionellt skulpterande där jag har använt luften som verktyg.