Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorÄdellab • Tilda Dalunde

Tilda Dalundememories from a parallel future 1


memories from a parallel future 2


memories from a parallel future 3


Memories from a Parallel Future

Without food, eating becomes a desperate ritual. A memory of a lost reality. People die of thirst in the desert, with water still in their bottles: they were saving it for when they would really need it.

Where is the border between control and madness?

We live in a fragile everyday. We make it even more fragile by the way we live it. In this work, I’ve investigated what happens to us when the food runs out and the everyday falls apart. Depletion of resources always results in violence. We know this, but still we keep nibbling at the earth, a little chunk at a time. What do we plan to do when there is nothing left?

Utan mat blir ätande en desperat ritual. Ett minne av en förlorad verklighet. Människor dör av törst i öknen, med vatten kvar i flaskan, eftersom de sparat det tills de verkligen skulle behöva det.

Var går gränsen mellan kontroll och galenskap?

Vi lever i en ömtålig vardag. Vi gör den ömtåligare genom vårt sätt att leva. I mitt arbete har jag undersökt vad som händer med oss när maten tar slut och vardagen faller sönder. Resursbrist leder alltid till våld. Trots att vi vet det fortsätter vi att knapra i oss jorden en liten bit i taget. Vad är tanken att vi ska göra när den tar slut?