Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorÄdellab • Jenny Ekerby

Jenny Ekerby
Leta i nuet

Some daily situations make me confused, but losing time to sort them out is usually not an option. I like to move fast and orientate myself effectively every morning, every day and every night.

Unfortunately life is not easy and perfect, so every time I want something to happen, I need to stop and think about what is going to be the next step; I need to help push myself to make the best choices.

I have been working with corpus in an attempt to embody impressions. My ambition was to capture a situation in which someone is looking for something.

Leta i nuet

En del dagliga situationer gör mig förvirrad, men att förlora tid på att försöka förstå dem är vanligtvis inte något alternativ. Jag gillar att röra mig snabbt och effektivt varje morgon, varje dag och varje kväll.

Tyvärr är livet inte lätt och perfekt, så varje gång jag vill att något ska hända behöver jag stanna upp och tänka på nästa steg; jag behöver hjälpa och driva mig själv till att göra de bästa valen.

Jag har arbetat med corpus för att förkroppsliga olika intryck. Min ambition var att pausa en situation där någon söker efter något.