Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


BachelorÄdellab • Linda Ottosson

Linda Ottosson

Nothing tastes as good as skinny feels.

Having an eating disorder is not beautiful.
To live in an emotional chaos. Anger is vomited into the toilet bowl.
The shame is smeared on your soul.
Feelings take control with devastating force. All that remains is you, lost in a mental collapse.

My project is about Julia, Klara, Lina and thousands of others.

Nothing tastes as good as skinny feels.

Att vara ätstörd är inte så jävla vackert.
Att leva i ett känslomässigt kaos. Ilskan kräks ut i toalettstolen.
Skammen kletar sig in i själen.
Känslorna tar makten med en förödande kraft. Och det enda som återstår är du, förlorad i en mental kollaps.

Mitt arbete handlar om Julia, Klara, Lina och tusentals andra.